MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 4. 4. 2017