MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 28. 10. 2015