MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zastupiteľstvo - zápisnice, uznesenia

ZverejnenéPredmet
23.1.2018 Hospodárenie v roku 2017 - rozpočet a skutočnosť - bežné výdavky  
2.2.2019 Hospodárenie v roku 2018 - rozpočet a skutočnosť - bežné výdavky  
26.4.2019 Uznesenia MZ z 10. 4. 2019 č. 19 - 23  
10.3.2020 Uznesenia MZ z 4. 3. 2020 č. 36 - 40  
15.4.2017 Uznesenia MZ z 4. 4. 2017 č. 66 - 76  
7.11.2018 Uznesenia MZ z 5. 11. 2018 č. 120 - 122  
18.10.2022 Hlasovanie MZ 13102022  
27.9.2022 Hlasovanie MZ 21092022  
1.2.2017 Hospodárenie v roku 2016 - rozpočet a skutočnosť - bežné výdavky  
1.2.2017 Hospodárenie v roku 2016 - rozpočet a skutočnosť - príjem a kapitálové výdavky  
23.1.2018 Hospodárenie v roku 2017 - rozpočet a skutočnosť - príjem a kapitálové výdavky  
2.2.2019 Hospodárenie v roku 2018 - rozpočet a skutočnosť - príjem a kapitálové výdavky  
11.2.2020 Hospodárenie v roku 2019 - rozpočet a skutočnosť - bežné výdavky  
11.2.2020 Hospodárenie v roku 2019 - rozpočet a skutočnosť - príjem a kapitálové výdavky  
13.4.2016 Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 číslo 1  
7.12.2021 POZVANKA  
7.3.2022 POZVANKA
15.6.2022 POZVANKA  
22.6.2022 POZVANKA  
19.9.2022 POZVANKA
10.10.2022 POZVANKA  
15.11.2022 POZVANKA
15.11.2022 POZVANKA  
19.9.2022 POZVANKA MZ  
15.2.2023 Pozvánka MZ 27/02/2023  
1.12.2022 Unesenia z ustanovujúceho MZ  
6.6.2022 Úprava rozpočtu  
2.10.2015 Uznesenia MZ 14. 9. 2015  
2.3.2017 Uznesenia MZ 15. 2. 2017  
22.4.2015 Uznesenia MZ 15. 4. 2015  
18.1.2016 Uznesenia MZ 16. 12. 2015  
18.2.2016 Uznesenia MZ 17. 2. 2016  
1.2.2017 Uznesenia MZ 21. 12. 2016  
9.12.2016 Uznesenia MZ 23. 11. 2016  
29.8.2016 Uznesenia MZ 23. 8. 2016  
6.5.2016 Uznesenia MZ 27. 4. 2016  
20.11.2015 Uznesenia MZ 28. 10. 2015  
4.2.2015 Uznesenia MZ 29. 1. 2015  
4.2.2015 Uznesenia MZ 3. 12. 2014  
17.7.2015 Uznesenia MZ 30. 6. 2015  
28.8.2020 Uznesenia MZ z 12. 8. 2020 č. 46 - 52  
22.11.2017 Uznesenia MZ z 15. 11. 2017 č. 92 - 97  
20.2.2018 Uznesenia MZ z 15. 2. 2018 č. 98 - 105  
12.9.2018 Uznesenia MZ z 16. 8. 2018 č. 115 - 116  
28.10.2018 Uznesenia MZ z 17. 10. 2018 č. 117 - 119  
7.1.2021 Uznesenia MZ z 17. 12. 2020 č. 23 - 54  
13.6.2017 Uznesenia MZ z 17. 5. 2017 č. 77 - 81  
27.6.2019 Uznesenia MZ z 19. 6. 2019 č. 27 - 31  
10.8.2017 Uznesenia MZ z 2. 8. 2017 č. 84 - 88  
3.10.2017 Uznesenia MZ z 26. 9. 2017 č. 89 - 91  
6.12.2019 Uznesenia MZ z 27. 11. 2019 č. 34 a 35  
5.6.2020 Uznesenia MZ z 27. 5. 2020 č. 41 - 45  
3.9.2019 Uznesenia MZ z 27. 8. 2019 č. 32 - 33  
10.3.2019 Uznesenia MZ z 28. 2. 2019 č. 10 - 18  
9.4.2021 Uznesenia MZ z 29. 3. 2021 č. 55 - 60  
11.6.2018 Uznesenia MZ z 30. 5. 2018 č. 106 - 114  
6.2.2019 Uznesenia MZ z 31. 1. 2019 č. 6 - 9  
29.5.2019 Uznesenia MZ z 6. 5. 2019 č. 24 - 26  
13.6.2017 Uznesenia MZ z 7. 6. 2017 č. 82 - 83  
10.12.2018 Uznesenia ustanovujúceho MZ z 28. 11. 2018 č. 1 - 5  
11.3.2022 Uznesenia z MZ 09. 12. 2021  
14.3.2022 Uznesenia z MZ 10. 03. 2022
22.6.2022 Uznesenia z MZ 10. 03. 2022  
10.7.2023 Uznesenia z MZ 10. 07. 2023  
18.3.2024 Uznesenia z MZ 13. 03. 2024  
17.10.2022 Uznesenia z MZ 13. 10. 2022  
20.5.2024 Uznesenia z MZ 15. 05. 2024  
22.5.2023 Uznesenia z MZ 17. 05. 2023  
27.9.2023 Uznesenia z MZ 20. 09. 2023  
23.9.2022 Uznesenia z MZ 21.09.2022  
22.6.2022 Uznesenia z MZ 22. 06. 2022  
27.11.2023 Uznesenia z MZ 22. 11. 2023  
10.3.2023 Uznesenia z MZ 27. 02. 2023  
2.1.2024 Uznesenia z MZ 28. 12. 2023  
26.4.2019 Výsledky hlasovania MZ 10. 4. 2019  
28.8.2020 Výsledky hlasovania MZ 12. 8. 2020  
2.10.2015 Výsledky hlasovania MZ 14. 9. 2015  
22.11.2017 Výsledky hlasovania MZ 15. 11. 2017  
2.3.2017 Výsledky hlasovania MZ 15. 2. 2017  
20.2.2018 Výsledky hlasovania MZ 15. 2. 2018  
22.4.2015 Výsledky hlasovania MZ 15. 4. 2015  
12.9.2018 Výsledky hlasovania MZ 16. 8. 2018  
28.10.2018 Výsledky hlasovania MZ 17. 10. 2018  
7.1.2021 Výsledky hlasovania MZ 17. 12. 2020  
7.1.2021 Výsledky hlasovania MZ 17. 12. 2020  
5.7.2017 Výsledky hlasovania MZ 17. 5. 2017  
27.6.2019 Výsledky hlasovania MZ 19. 6. 2019  
10.8.2017 Výsledky hlasovania MZ 2. 8. 2017  
1.2.2017 Výsledky hlasovania MZ 21. 12. 2016  
9.12.2016 Výsledky hlasovania MZ 23. 11. 2016  
6.12.2019 Výsledky hlasovania MZ 27. 11. 2019  
5.6.2020 Výsledky hlasovania MZ 27. 5. 2020  
3.9.2019 Výsledky hlasovania MZ 27. 8. 2019  
10.3.2019 Výsledky hlasovania MZ 28. 2. 2019  
4.2.2015 Výsledky hlasovania MZ 29. 1. 2015  
9.4.2021 Výsledky hlasovania MZ 29. 3. 2021  
4.2.2015 Výsledky hlasovania MZ 3. 12. 2014  
11.6.2018 Výsledky hlasovania MZ 30. 5. 2018  
17.7.2015 Výsledky hlasovania MZ 30. 6. 2015  
6.2.2019 Výsledky hlasovania MZ 31. 1. 2019  
15.4.2017 Výsledky hlasovania MZ 4. 4. 2017  
7.11.2018 Výsledky hlasovania MZ 5. 11. 2018  
29.5.2019 Výsledky hlasovania MZ 6. 5. 2019  
5.7.2017 Výsledky hlasovania MZ 7. 6. 2017  
9.12.2021 Výsledky z hlasovanie MZ 09/12/2021  
17.3.2022 Výsledky z hlasovanie MZ 10/03/2022  
29.6.2022 Výsledky z hlasovanie MZ 22/062022  
11.3.2022 Zápisnica z MZ 09. 12. 2021  
9.12.2021 Zápisnica z MZ 09. 12. 2021
17.3.2022 Zápisnica z MZ 10. 03. 2022
22.6.2022 Zápisnica z MZ 10. 03. 2022
29.6.2022 Zápisnica z MZ 10. 03. 2022  
7.8.2023 Zápisnica z MZ 10. 07. 2023  
25.3.2024 Zápisnica z MZ 13. 03. 2024  
18.10.2022 Zápisnica z MZ 13. 10. 2022  
5.6.2024 Zápisnica z MZ 15. 05. 2024  
29.5.2023 Zápisnica z MZ 17. 05. 2023  
13.10.2023 Zápisnica z MZ 20. 09. 2023  
27.9.2022 Zápisnica z MZ 21. 09. 2022  
29.6.2022 Zápisnica z MZ 22. 06. 2022  
4.12.2023 Zápisnica z MZ 22. 11. 2023  
10.3.2023 Zápisnica z MZ 27. 02. 2023  
15.1.2024 Zápisnica z MZ 28. 12. 2023  
5.12.2022 Zápisnica z ustanovujúceho MZ 28/11/2022  
10.12.2018 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia MZ 28. 11. 2018  
26.4.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 10. 4. 2019  
28.8.2020 Zápisnica zo zasadnutia MZ 12. 8. 2020  
2.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia MZ 14. 9. 2015  
22.11.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 15. 11. 2017  
2.3.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 15. 2. 2017  
20.2.2018 Zápisnica zo zasadnutia MZ 15. 2. 2018  
22.4.2015 Zápisnica zo zasadnutia MZ 15. 4. 2015  
18.1.2016 Zápisnica zo zasadnutia MZ 16. 12. 2015  
12.9.2018 Zápisnica zo zasadnutia MZ 16. 8. 2018  
28.10.2018 Zápisnica zo zasadnutia MZ 17. 10. 2018  
7.1.2021 Zápisnica zo zasadnutia MZ 17. 12. 2020  
18.2.2016 Zápisnica zo zasadnutia MZ 17. 2. 2016  
12.6.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 17. 5. 2017  
27.6.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 19. 6. 2019  
10.8.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 2. 8. 2017
3.12.2014 Zápisnica zo zasadnutia MZ 2014-12-03  
4.2.2015 Zápisnica zo zasadnutia MZ 2015-01-29  
1.2.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 21. 12. 2016  
9.12.2016 Zápisnica zo zasadnutia MZ 23. 11. 2016  
29.8.2016 Zápisnica zo zasadnutia MZ 23. 8. 2016  
3.10.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 26. 9. 2017  
6.12.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 27. 11. 2019  
6.5.2016 Zápisnica zo zasadnutia MZ 27. 4. 2016  
5.6.2020 Zápisnica zo zasadnutia MZ 27. 5. 2020  
3.9.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 27. 8. 2019  
20.11.2015 Zápisnica zo zasadnutia MZ 28. 10. 2015  
10.3.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 28. 2. 2019  
9.4.2021 Zápisnica zo zasadnutia MZ 29. 3. 2021  
11.6.2018 Zápisnica zo zasadnutia MZ 30. 5. 2018  
17.7.2015 Zápisnica zo zasadnutia MZ 30. 6. 2015  
6.2.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 31. 1. 2019  
10.3.2020 Zápisnica zo zasadnutia MZ 4. 3. 2020  
15.4.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 4. 4. 2017  
7.11.2018 Zápisnica zo zasadnutia MZ 5. 11. 2018  
7.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia MZ 5. 3. 2015  
29.5.2019 Zápisnica zo zasadnutia MZ 6. 5. 2019  
13.6.2017 Zápisnica zo zasadnutia MZ 7. 6. 2017