MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluvy

ZverejnenéPredmetZmluvná stranaCena s DPH
12.8.2020 Zmluva z 7. 12. 2020 so Štatistickým úradom SR o výpožičke   Štatistický úrad 0.00
2.8.2020 Zmluva z 4. 7. 2019 s VVS o postúpení práv a povinností stavebníka   VVS 0.00
1.8.2019 Zmluva z 3. 7. 2019 o zriadení vecného bremena s VSD   VSD 0.00
1.6.2020 Zmluva z 29. 5. 2020 s VVS o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti   VVS 0.00
26.7.2018 Zmluva z 19. 7. 2018 o poskytovaní právnych služieb s Doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD.   JUDr. Jozef Tekeli 0.00
14.5.2019 Zmluva z 15. 3. 2019 s HGA AUDIT - audit účtovnej závierky   HGA Audit 0.00
1.11.2018 Zmluva z 1. 8. 2018 o poskytovaní dôveryhodnej služby, Disig   Disig 0.00
26.4.2021 Zmluva správa PC siete Kováč František 250.00
27.7.2022 Zmluva o zverení majetku mesta do správy   Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 0.00
27.7.2022 Zmluva o zverení majetku mesta do správy   Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 0.00
27.7.2022 Zmluva o zverení majetku mesta do správy   Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 0.00
27.7.2022 Zmluva o zverení majetku mesta do správy   Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 0.00
21.10.2021 Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby   Osobny udaj.sk s.r.o. 0.00
23.4.2021 Zmluva o dielo aplikácia a WEB stranka Adsupra s.r.o, Nižný Klátov 30.00
10.5.2022 Kúpna zmluva č. 2022000845   Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 1.00
6.6.2022 Kúpna zmluva   MČ Košice - Šebastovce a Cicoňová Monika 0.00
13.11.2020 Dohoda z 11. 11. 2020 s UPSVaR Košice o aktivačnej činnosti   UPSVaR 0.00
23.11.2020 Dodatok č. 1 z 23. 11. 2020 k zmluve z 17. 9. 2020 s VVS o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti   VVS 0.00
11.8.2022 Audit r. 2021   KOŠICE Audit, s.r.o., Pražská 4, Košice 720.00
21.8.2018 Zmluva z 20. 8. 2018 s VSD o pripojení do distribučnej sústavy   VSD 0.00