MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluvy

ZverejnenéPredmetZmluvná stranaCena s DPH
23.4.2021 Zmluva o dielo aplikácia a WEB stranka Adsupra s.r.o, Nižný Klátov 30.00
1.11.2018 Zmluva z 1. 8. 2018 o poskytovaní dôveryhodnej služby, Disig   Disig 0.00
14.5.2019 Zmluva z 15. 3. 2019 s HGA AUDIT - audit účtovnej závierky   HGA Audit 0.00
26.7.2018 Zmluva z 19. 7. 2018 o poskytovaní právnych služieb s Doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD.   JUDr. Jozef Tekeli 0.00
11.8.2022 Audit r. 2021   KOŠICE Audit, s.r.o., Pražská 4, Košice 720.00
26.4.2021 Zmluva správa PC siete Kováč František 250.00
6.6.2022 Kúpna zmluva   MČ Košice - Šebastovce a Cicoňová Monika 0.00
10.5.2022 Kúpna zmluva č. 2022000845   Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 1.00
27.7.2022 Zmluva o zverení majetku mesta do správy   Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 0.00
27.7.2022 Zmluva o zverení majetku mesta do správy   Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 0.00
27.7.2022 Zmluva o zverení majetku mesta do správy   Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 0.00
27.7.2022 Zmluva o zverení majetku mesta do správy   Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 0.00
21.10.2021 Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby   Osobny udaj.sk s.r.o. 0.00
12.8.2020 Zmluva z 7. 12. 2020 so Štatistickým úradom SR o výpožičke   Štatistický úrad 0.00
13.11.2020 Dohoda z 11. 11. 2020 s UPSVaR Košice o aktivačnej činnosti   UPSVaR 0.00
1.8.2019 Zmluva z 3. 7. 2019 o zriadení vecného bremena s VSD   VSD 0.00
21.8.2018 Zmluva z 20. 8. 2018 s VSD o pripojení do distribučnej sústavy   VSD 0.00
2.8.2020 Zmluva z 4. 7. 2019 s VVS o postúpení práv a povinností stavebníka   VVS 0.00
1.6.2020 Zmluva z 29. 5. 2020 s VVS o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti   VVS 0.00
23.11.2020 Dodatok č. 1 z 23. 11. 2020 k zmluve z 17. 9. 2020 s VVS o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti   VVS 0.00