MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva o prenájme hrobového miesta B/261 - 20/2023

14.11.2023
Jaroslav Puzder, Košice - Šebastovce
Zmluva 20-2023.pdf