MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Verejná vyhláška - Oznámenie o nariadení ústného pojednávania s miestnou obhliadkou