MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oznámenie - zápis údajov do katastra nehnuteľností - Valaliky Industrial Park