MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva o prenájme hrobového miesta B/247 - 11/2023

24.5.2023
Terézia Drotárová, Košice
Zmluva 11-2023.pdf