MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva o prenájme hrobového miesta B/107 - 10/2023

24.5.2023
Terézia Drotárová, Košice
Zmluva 10-2023.pdf