MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva o prenájme hrobového miesta A/7 - 5/2023

18.4.2023
Margita Ferková, Košice - Šebastovce
Zmluva 5-2023.pdf