MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Rozhodnutie - Stavebné povolenie - Strategické územie Valaliky