MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oznámenie o strategickom dokumente - ÚPN VÚC Košický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2022