MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Stavba "F2BTS_KE_Šebastovce_022KO" /optická sieť/- Oznámenie o začatí územného konania