MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva o prenájme hrobového miesta B/253 - 1/2023

16.1.2023
Adamčíková Mária, Košice - Šebastovce
Zmluva 1-2023.pdf