MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 31/2013 o nájme hrobového miesta B/26

3.1.2023
Tibor Palko, Košice - Šebastovce
Dodatok č.1.pdf