MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Rozhodnutie - Výrok -ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022