MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva o prenájme hrobového miesta A/39 - 8/2022

14.11.2022
Ferencová Mária, Košice
Zmluva 8-2022.pdf