MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie - VEREJNOSŤ