MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 06/2013 o nájme hrobového miesta C/11

7.11.2022
Čižmár Pavol, Košice - Šebastovce
Dodatok č.1.pdf