MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 03/2012 o nájme hrobového miesta B/228

7.11.2022
Čižmár Pavol, Košice - Šebastovce
Dodatok č.1.pdf