MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 27/2013 o nájme hrobového miesta B/45

18.10.2022
Mária Beregszáziová, Košice
Dodatok č.1.pdf