MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 39/2021 o nájme hrobového miesta B/112

28.9.2022
Ing. Kiszel Martin, Košice - Šebastovce
Dodatok č.1.pdf