MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 135/2006 o nájme hrobového miesta B/56

28.9.2022
Keruľová Alžbeta, Košice - Šebastovce
Dodatok č. 1.pdf