MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 83/2009 o nájme hrobového miesta B/24

27.9.2022
Ing. Kováč Jozef, Košice - Šebastovce
Dodatok č.1.pdf