MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 09/2012 o nájme hrobového miesta B/47

21.9.2022
Mária Beliová, Haniska
Dodatok č.1.pdf