MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 07/2013 o nájme hrobového miesta C/9

21.9.2022
Marta Bakšiová, Valaliky
Dodatok č.1.pdf