MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 03/2020 o nájme hrobového miesta B/100

21.9.2022
Marta Baloghová, Košice - Šebastovce
Dodatok č.1.pdf