MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 02/2015 o nájme hrobového miesta B/171

21.9.2022
Marta Paluvová, Košice - Šebastovce
Dodatok č.1.pdf