MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 37/2007 o nájme hrobového miesta B/57

21.9.2022
Marián Keruľ, Košice
Dodatok č.1.pdf