MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 4/2013 o nájme hrobového miesta A/1

21.9.2022
Magdaléna Šárošiová, Košice - Šebastovce
Dodatok č.1.pdf