MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 13/2012 o nájme hrobového miesta B/31

21.9.2022
Silvia Cipková, Košice - Šebastovce
Dodatok č.1.pdf