MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 41/2021 o nájme hrobového miesta B/43

21.9.2022
Božena Szilágyiová, Košice - Šebastovce
Dodatok č.1.pdf