MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 10/2014 o nájme hrobového miesta B/144

21.9.2022
Veronika Hajduková, Košice
Dodatok č.1.pdf