MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 158/2006 o nájme hrobového miesta B/238

21.9.2022
František Sedlák, Košice - Šebastovce
Dodatok č.1.pdf