MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 36/2007 o nájme hrobového miesta B/51

21.9.2022
Marcela Dudláková, Jasov
Dodatok č.1.pdf