MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 27/2021 o nájme hrobového miesta B/41

21.9.2022
Anna Tóthová, Košice
Dodatok č.1.pdf