MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 116/2006 o nájme hrobového miesta B/191

21.9.2022
Martin Maťaš, Košice
Dodatok č.1.pdf