MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Dodatok č.1 k zmluve 15/2012 o nájme hrobového miesta B/142

21.9.2022
Šimoňáková Hudáková Mária, Gánovce
Dodatok č.1.pdf