MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zmluva o prenájme hrobového miesta B/38 - 3/2022

5.9.2022
Puhová Monika, Košice - Šebastovce
Zmluva 3-2022.pdf