MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 42/2021 - hrobové miesto

29.12.2021
Szilágyiová Božena, Košice - Šebastovce