MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 39/2021 - hrobové miesto

21.12.2021
Ing. Kiszel Martin, Košice - Šebastovce