MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 37/2021 - hrobové miesto

15.12.2021
Papuga Vincent, Košice - Šebastovce