MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 36/2021 - hrobové miesto

1.12.2021
Krausová Anna, Košice