MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 35/2021 - hrobové miesto

25.11.2021
Bitová Eva, Kechnec