MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 28/2021 - hrobové miesto

5.11.2021
Illéšová Monika, Luhyňa