MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 26/2021 - hrobové miesto

5.10.2021
Bednárová Kristína, Košice - Šebastovce