MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany, II.úsek