MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 21/2021 - hrobové miesto

31.8.2021
Miková Jolana, Košice - Šebastovce