MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Nájomná zmluva č. 18/2021 - hrobové miesto

24.6.2021
Sedlák František, Košice - Šebastovce